Siedem pytań do Ministra Kultury

Drukuj

W związku z przyznaniem dotacji w wysokości 6 milionów złotych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Archidiecezji Warszawskiej w ramach programu Infrastruktura Kultury zadałem Rzecznikowi MKiDN drogą mailową (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) następujące pytania. Liczę, że wkrótce otrzymam odpowiedź a puste miejsca wypełnią się treścią.

1. Jaka jest podstawa prawna dla przyznania dotacji Archidiecezji Warszawskiej na Ekspozycję Główną Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w wysokości 6 milionów złotych?

2. Dlaczego ta dotacja dla jednego podmiotu jest tak wysoka (następna w kolejności ma 1 milion, to tyle co 33 dotacje razem wzięte)?

3. Czy mogę prosić o przesłanie umowy zawartej między Ministerstwem a Archidiecezją – podstawy prawnej do wypłacenia 20 milionów złotych z rezerwy celowej w 2008 roku?

4. Czy przyznanie dotacji Archidiecezji Warszawskiej nie łamie rozporządzenia MKiDN z 1 września 2005 o jednostkach uprawnionych do otrzymania dotacji (organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą oraz jednostki samorządu terytorialnego, Archidiecezja jest kościelną osobą prawną)?

5. Jaka była odpowiedź na wnioski NIK z wystąpienia pokontrolnego z 26 kwietnia 2012, w szczególności na zarzuty o nieuprawnione przyznanie dotacji Archidiecezji Warszawskiej, tu cytat:

2.4. Pan Minister udzielił Archidiecezji Warszawskiej dotacji w wysokości 4.000 tys. zł, ze środków pochodzących
z rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie budowy „Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu –
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego”. Dotacja została udzielona podmiotowi nieuprawnionemu,
bowiem przepisy § 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań
objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu
przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji nie przewidują dofinansowywania zadań realizowanych przez
kościelne osoby prawne.

Ponadto dotacji udzielono niezgodnie z Regulaminem Programu Ministra „Infrastruktura kultury”, w ramach
którego zostało sfinansowane przedmiotowe zadanie. Dotację przekazano na finansowanie budowy obiektu,
tj. wykonanie: instalacji elektrycznych (1.058 tys. zł), pokrycia dachu (1.960,7 tys. zł), dokumentacji scalającej
projekt architektoniczny kompleksu i projekt ekspozycji głównej muzeum do zamiennego pozwolenia na budowę
(981,3 tys. zł).
Zgodnie z pkt II lit. a ww. Regulaminu do zadań kwalifikujących się do finansowania zaliczono remont, roboty
budowlane oraz przebudowę (modernizację) nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej
w zakresie kultury, z wyłączeniem budowy.

6. Jakie działania podjęło MKDiN w związku z wymienionym wyżej wystąpieniem pokontrolnym?

7. Czy można prosić o przesłanie tegorocznego wniosku Archidiecezji Warszawskiej wraz z oceną ekspertów?

Świątynia Opatrzności Bożej, fot. Marcin Celiński
Świątynia Opatrzności Bożej, fot. Marcin Celiński
Czytaj również
 • Stanisław

  Polska zaprzedana Watykanowi przez obecny rząd platfusi. Dlatego najlepszym rozwiazaniem jest postawienie platfusów przed trybunał.
  Rozwiązanie falszywego konkordatu,a wszystkich, którzy zaglosowali za końkordatem postawienie przed sąd.
  W czasie gdy muzea nie maja na ogrzewanie, gdy miliony ddzieci gloduje Platfusy rozdają pierniądze tlustemu klerowi. Hańba i wstyd, ale już koniec z Platfusami na zawsze.
  Ale nadchodzi następna opcja kato-betonu. To Kłamczyńskie i Zera. Tych też trzeba się opbawiać

 • Krzysztof Majewski

  Witam

  Ja też sprzeciwiam się jakiemukolwiek finansowaniu kościoła przez państwo. Każdego kościoła. Rozumiem, że dofinansowywanie budowy muzeum żydów polskich również Pan oprotestował. Chyba, że jest to Pana zdaniem inwestycja potrzebna, nikogo niefaworyzująca itp. W takim wypadku odpowiedź mnie nie interesuje. Panu Stanisławowi, jeżeli nie Pamięta, doradzam sprawdzić kto konkordat podpisywał :).

  • Karol

   @Pan Majewski

   Muzeum Historii Żydów Polskich należy do którego kościoła, będzie Pan łaskaw przypomnieć?

  • Zen

   Żydzi to wspólnota etniczna, w której religia to tylko jeden z aspektów kultury.
   Co to znaczy: faworyzująca? Względem niby kogo? Łemków, Kaszubów, Weletów?

 • Marecki

  O ile mi wiadomo,jeszcze nie było wniosku o votum nieufności dla ministra kultury? Opozycjo do dzieła!

 • Alex Andra

  Dziękuję.

 • http://lepszyjarocin.blogspot.com/ Karol Górski

  Szanowny Panie,

  szkoda, że nie dodał Pan w swoim e-mailu do ministerstwa, że wnosi o przekazanie tych informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, wtedy ministerstwo miałoby 14 dni na odpowiedź, a w przypadku jej braku byłaby możliwość wejścia na drogę administracyjną. Proponuję, aby Pan wysłał jeszcze raz wiadomość z tym dopiskiem oraz z adnotacją, że prosi Pan, aby odpowiedzi i skany dokumentów były kierowane na Pański adres e-mail.

  Serdecznie pozdrawiam, życząc powodzenia w kontaktach z ministerstwem
  Karol Górski

  • Piotr Stanek

   Bardzo dobra rada Panie Karolu, dołączam do niej.
   pozdrawiam serdecznie
   Piotr

 • http://- Michał

  Panie Leszku,

  Mam nadzieję, że Pana deklaracja złożenia zawiadomienia do prokuratury spełni się. Parę lat temu analizowałem możliwości pozyskania dotacji z tego samego programu Ministra. Ponieważ muzeum planowane było w obiekcie będącym własnością związku wyznaniowego – rozważaliśmy przekazanie obiektu organizacji pozarządowej, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem i ewentualną dotację otrzymał uprawniony podmiot.

  Taki tok myślenia nie wymagał szczególnej umiejętności wnioskowania w obszarze prawa.

  Dodam, że muzeum może działać jako jednostka organizacyjna innego podmiotu i ten podmiot powinien być uprawnionym podmiotem do otrzymania dotacji.

  • Michał

   P.S. Ale regulamin konkursu dopuszcza prawne osoby kościelne. Tyle, że faktycznie jest to w sprzeczności (nadal) z rozporządzeniem będącym podstawą regulaminu konkursu.

 • YG
 • Pingback: Ministerstwo Kultu i Dziedzictwa Narodowego | Według mnie/wydaje mi się* | Do your own thing()