Doniesienie do prokuratury na Janusza Korwin-Mikkego

Drukuj

Prokuratura Rejonowa w Otwocku
Adres: ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock

Niniejszym składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Korwin-Mikkego, z artykułu art. 127. § 2. kk.

Art. 127. § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Uzasadnienie:

Janusz Korwin-Mikke otwarcie nawołuje do obalenia ustroju demokratycznego III Rzeczpospolitej, co jest złamaniem artykułu 2 oraz artykułu 4 Konstytucji RP.

Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 4.

  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Janusz Korwin-Mikke wzywa także do odebrania praw wyborczym kobietom, co jest pogwałceniem artykułu 32 i artykułu 33 Konstytucji.

Art. 32.

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33.

  1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.

Uzasadnienie:

Celem przeprowadzenia powyższych przestępstw na ustroju Rzeczpospolitej powołał do istnienia organizację Kongres Nowej Prawicy. Przekroczenie progu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego pozwala domniemywać, że wcześniejsze zapowiedzi pozostające w sferze political fiction należy potraktować całkowicie poważnie i zbadać, przy użyciu jakich metod Janusz Korwin-Mikke zamierza przeprowadzić obalenie demokracji oraz odebranie praw wyborczych przeszło połowie lub też wszystkim obywatelom. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że bez użycia przemocy nie będzie to możliwe. Na dowód załącza się kilka cytatów ze sprzecznych z Konstytucją RP wystąpień prezesa Kongresu Nowej Prawicy:

My chcemy obalić III RP i w to miejsce wprowadzić Państwo Polskie

http://polska.newsweek.pl/obalimy-ustroj-i-bedziemy-jak-wegry–korwin-mikke-niezlomny,82478,1,1.html

Nowej Prawicy nie chodzi o zmianę rządu, nam chodzi o zmianę ustrojową, chcemy obalić to okropne, totalitarne państwo – mówi szef partii Janusz Korwin-Mikke.

http://www.wprost.pl/ar/262624/Korwin-Mikke-nie-chcemy-zmieniac-rzadu-Chcemy-zmienic-ustroj/

https://www.youtube.com/watch?v=BdC9tUlOXIs

Kobiety nadal nie powinny mieć prawa głosu.

http://natemat.pl/97399,janusz-korwin-mikke-nie-zmienia-zdania-kobiety-nie-powinny-miec-prawa-glosu

W związku z powyższym wnoszę o zbadanie czy Janusz Korwin-Mikke nie dopuścił się przestępstwa z art. 127. § 2. kk.

Leszek Jażdżewski

Czytaj również